artykuł nr 1

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach

ul. Wolności 126
42-242 Rędziny

 

TELEFONY:

kierownik:  34 320 10 15

pomoc społeczna: 34 320 19 98

księgowość: 34 320 19 98

świadczenia rodzinne: 34 320 19 98

fundusz alimentacyjny: 34 320 19 98

Email: gops@redziny.pl