Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2019

ZARZĄDZENIE NR.021.7.2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2019r.

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 13:35

2. 2019

RODO

Zgodnie zart. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych –RODO) informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury wRędzinach, zsiedzibą 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7, reprezentowany przezDyrektora Kontakt naszym...

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 09:26

3. 2019

Regulamin zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury - Gminnej Bibliotece w Rędzinach 2019/2020

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 15:22

4. 2019

Badania laboratoryjne Osiedlowej Oczyszczalni Ścieków w Rędzinach

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 06:46

5. 2019

Informacja

Na podstawie Zarządzenia Nr GOPS.021.6.2019 Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach, informuje się mieszkańców Gminy Rędziny ,że w dniu 16 sierpnia 2019 roku (piątek) Ośrodek będzie nieczynny. Odpracowanie powyższego dnia nastąpi w dniu 31 sierpnia 2019 roku . W dniu 31 sierpnia 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 15:00

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 13:09

6. 2019

Ogłoszenie

ZAKUP IDOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i K. WRĘDZINACH WSEZONIE2019/2020

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 17:19

7. 2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach, 42-240 Rudniki, ul. Dworcowa 8, tel: 34 327 95 88 ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż 4 używanych autobusów: SOLARIS Urbino 10, rok produkcji 2006 – cena wywoławcza: 52.000 zł brutto/1szt. Oferta powinna zawierać: - podstawowe informacje o oferencie (imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy, formę organizacyjną wraz z dokumentacją - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS) - dat...

Utworzony: 2019-05-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 14:53

8. 2018

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko pracownikasocjalnego

Utworzony: 2018-11-26 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 11:37

9. 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywna dostawa oleju napędowego

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-27 11:53

10. 2018

Informacja

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 16:33

11. 2018

Ogłoszenie

umorzenie kar administracyjnych

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 09:05

12. 2018

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7, reprezentowany przez Dyrektora Kon...

Utworzony: 2018-07-26 | Zmodyfikowany: 2018-07-26 12:33

13. 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej iKomunalnej: ZAKUP IDOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i K. WRĘDZINACH WSEZONIE2018/2019

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-21 10:18

14. 2018

ZGMiK Taryfy

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 08:29

15. 2018

ZGMiK Taryfy

Utworzony: 2018-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-05-23 10:59

16. 2018

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunikacyjny wRędzinach Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Główna Księgowa / -wy.

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 11:31

17. 2018

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunikacyjny wRędzinach Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy -Główna Księgowa /-wy.

Utworzony: 2018-02-14 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 10:58

18. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie ozamówieniu -Dostawy Gminny Zakład komunikacyjny wRędzinach: Sukcesywne dostawy oleju napędowego zprzeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego wRędzinach

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 08:06

19. 2017

Konkurs Ofert

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach, 42-240 Rudniki, ul. Dworcowa 8, tel: 34 327 95 88 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż pojazdu: DAEWOO FSO POLONEZ PLUS TRUCK, rok produkcji 1997 - cena wywoławcza: 700,00 zł brutto. Pojazd został wycofany z bieżącej eksploatacji. Oferta powinna zawierać: - podstawowe informacje o oferencie (imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy, formę organizacyjną wraz z dokumentacją - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEID...

Utworzony: 2017-05-23 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 11:09

20. 2017

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek PomocySpołecznej Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości -pełnyetat

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 11:50