artykuł nr 1

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

ul. Szkolna 11
42-242 Rędziny

(34) 32-79-541

email: zsprudniki@redziny.pl